Zhodnocení Třeboň 29.07.2017

Jediné prázdninové zastavení letošního ročníku projektu Nordic Walking Tour se 29. července uskutečnilo v jihočeské Třeboni. Malebné náměstí T. G. Masaryka lemované pestrými štíty starých domů a poseté stánky trhovců přivítalo první zájemce o Nordic Walking již před devátou hodinou ranní, kdy započala oficiální registrace.

Letos, kdy se Třeboň zapojila do projektu podruhé, byly vyznačeny dvě trasy. První, úplně nová, zavedla účastníky do malebné rybniční krajiny u obce Frahelž severně od Třeboně. Druhá, dá se říci již klasická, umožnila nordikářům zdolat cestu kolem Světa ještě rychleji než slavnému cestovateli Willymu Fogovi. Ten na ni potřeboval 80 dní. My jen pár hodin.

Na každou z tras se vydaly desítky účastníků.

V 9.30 hodin vyrazili směrem k vlakové zastávce Třeboň-lázně zájemci o "frahelžskou" trasu, kterou vedl Michal Pech spolu s instruktorkou, sympaťandou Martinou Vernerovou. V parku před staniční budovou ukázala Martina, jak správně s hůlkami chodit, jak se rozcvičit, jak se po chůzi vydýchat, uvolnit.

Při nástupu do motoráčku směr Frahelž těsně před 10.00 hodinou již převzal skupinu třeboňský fanda Nordic Walkingu Michal Pech. Účastníci se ve vlaku nestačili ani pořádně posadit, sníst svačinu a už stáli na hlavním a jediném nádraží ve Frahelži. Pozor, je to zastávka na znamení!  V tu chvíli ještě nic nenasvědčovalo tomu, že by šlo o nějaké mimořádné místo. Pak ale celá skupina odbočila vpravo, přešla železniční trať, most přes řeku řeku Lužnici, prošla krátký úsek vedený lužním lesem a vyhoupla se na hrázi největšího zdejšího rybníka Naděje. Všechny ty rybníky a rybníčky, oddělené mezi sebou pouze uzoučkými hrázkami, jsou jeden na druhém nalepeny jako sklíčka v mozaice.

Občas se celá ta housenka nordikářů shlukla a na pozadí hlasu rybáků, racků a volavek si poslechla krátké povídání Michala Pecha o přírodě, historii a životě Třeboňska.  

Ve 12.45 jsme se po putování mezi všemi těmi zrcadly vod (Naděje, Víra, Láska, Skutek, Dobrá Vůle, Měkký, Strakatý, Rod, Horák, Fišmistr, Baštýř, Pěšák, Pražský, Překvapil a Nový u Frahelže) vrátili okruhem zpět do Frahelže, kde Míla Jelonková z odboru kultury a cestovního ruchu města Třeboně provedla krátký strečink. Všechny nás pak zachránil místní hostinský, který, ač na vývěsce vyhrožoval otevřením svého podniku až v 18.00 hodin, vyvalil soudeček s pípou již ve 13.00 hodin. 

To už ale skoro cinkal železniční přejezd, neklamné to znamení, že je čas se vrátit.

Skupina druhá - tedy Světáci - kterou vedla Hanka Pechová, se na cestu vydala v 10.30 hodin. Tentokrát Martina Vernerová provedla instruktáž v parku u Schwarzenberské hrobky. Všichni se pak přes Ostende, neboť tato historická pláž na jižním břehu rybníka Svět z roku 1927 se jmenuje po známém belgickém přístavním městě, vydali na zrychlenou cestu kolem Světa. Nejvýznamnějším bodem celé této trasy jsou samoty Odměny. Až sem byla třeboňská skupina kompaktní. Okolí města Třeboně je ale natolik inspirativní, že na Masarykovo náměstí se účastníci vraceli rozptýleni po menších skupinkách, ten s modrou pusou od borůvek, ten s pískem na oblečení, jiný s mokrými vlasy.

A to jsme zatím nehovořili o tom, že mnozí, aby toho stačili zažít ještě více, přijeli do města o jeden či dva dni dříve. Jiní naopak nordicwalkingovou sobotu nezakončili oficiálním ukončením akce a tombolou na Masarykově náměstí, ale např. ještě na slavnostech v pivovaru Regent a na dalších místech Třeboně a okolí.

Je zkrátka dobré vědět, že Třeboň není jen krajina cyklistů, ale najdete zde i skvělé terény pro nordikáře, podmanivou krajinu, krásnou architekturu a dechberoucí technické památky. A když se navíc sejde skvělá parta lidí, je vše povýšeno o další rozměr.

Veliké poděkování patří generálnímu partnerovi Nordic Walking Tour 2017 – Zdravotní pojišťovně Misterstva vnitra ČR za to, že se takovéto akce mohou připravit a realizovat, České unii sportu a samozřejmě Michalovi a Hance Pechové, kteří připravili pro všechny účastníky nezapomenutelné zážitky.

Tak za rok zase v Třeboni , můžeme slíbit za všechny účastníky, kteří se shodli na tom, že toto zastavení bylo letos absolutní „1“!

Podívejte se na naše stránky: www.nordicwalkingtour.cz , www.skoutdoor.cz a www.cknw.cz a FB

Stojí to za to!

SK Outdoor a Český klub nordic walking