O nás

SK Outdoor, z.s. (dále jen SKO)

Spolek vznikl sice až v roce 2014, ale jednotlivé oddíly a skupiny sportovců, nebo lépe nadšenců, realizovali po léta celou řadu sportovních setkání a akcí zejména v přírodě. Většina vyznavačů outdoorových aktivit se od roku 2008 setkávala na vycházkách s nordic walking holemi a v zimě na lyžařských zájezdech. V následujících létech tito vyznavači outdooru založili Český klub nordic walking, který aktivně spolupracuje s SKO.

Zřejmě nejstarším oddílem našeho spolku je SPONA - je když se před mnoha lety sešlo několik  SPOrtovních NAdšenců a začali se bavit ve svém volnu hokejem, fotbalem, bendyhokejem, nohejbalem, cykloturistikou a pořádali  kulturně - společenské akce  s rodinami.

V současné době jsou zakladatelé SPONY již převážně v seniorském věku, ale ke sportu přivádějí postupně své děti a vnoučata.

Aktivity členů se zaměřují  nejvíce na malou kopanou, nohejbal a cyklovýlety.

Mnohaletou tradicí je silvestrovský fotbálek a posezení v restauraci.

I v příštích letech, bude-li sloužit zdraví, se budeme nadále věnovat sportovním a společenským aktivitám.

Jedním z dalších projektů, na kterém se SKO aktivně podílí je Mámo!Táto!Pojďte se hýbat!

Mámo! Táto! pojďte se hýbat! – projekt vznikl v roce 2010 v městě Kladno, od té doby  proběhly 3 ročníky tohoto úspěšného projektu, který je zaměřen na podporu smysluplného, zdravého a naučného využití volného času zejména rodin s dětmi.

Na tento formát projektu/akce nás přivedla myšlenka motivovat rodiny ke společnému využití volného času. V dnešní uspěchané době, málokdy tráví rodiny volný čas pohromadě. Rodiče jsou plně zaměstnaní, musí se starat o domácnost, děti tráví většinu času u televize, počítačových her a podobně a přitom ani mnohdy neví, jaké možnosti společného trávení volného času jim nabízí město, okolí či region, ve kterém žijí.

Formát akcí přispívá k výchově a vzdělávání všech věkových skupin v oblasti činností ve volné přírodě, parcích, lesoparcích a lokalit určených k provozování outdoorových sportů. Současně přispívá k propagaci ochrany přírodního bohatství a k šetrnému přístupu k ní. Formát projektu je velice variabilní a lze do něho vkládat různé segmenty vzdělávacích, sportovních a společenských aktivit. Jako nejvhodnější se jeví aktivity ve volné přírodě, kde nejsou rušivé civilizační prvky.

Celý projekt je zaměřen na společné využití volného času rodičů s dětmi, samozřejmě se respektují tzv. neúplné rodiny  pouze jeden rodič a dítě/děti.
Projekt má významný společensko – naučný podtext : výchova mladé generace k úctě k přírodě a k ochraně našeho přírodního bohatství, jeho využívání k pobytu k přírodě. Naučná část probíhá formou zábavných her.

Jak již z názvu spolku vyplývá, naším cílem je propagace a provozování outdoorových aktivit. Více ve Stanovách SK Outdoor (SKO).

V našich řadách rádi přivítáme kohokoliv, kdo se shoduje s naší společnou myšlenkou, propagací pohybových aktivit na čerstvém vzduchu.