Zhodnocení NW Kladno-Kačice

V sobotu 24. června 2017 mezi 9 a 10.30 hodinou se začali scházet příznivci severské chůze před Kladenskou Sokolovnou, T. G. Masaryka 1391. Zde probíhala registrace účastníků vycházky, která byla poslední předprázdninová víkendová akce v rámci tohoto projektu.

Již kolem 10. hodiny ranní vyrazili první nedočkavci na 12 km dlouhou trať, která vedla z převážné části lesy, což ocenili všichni účastníci. Počasí skutečně přálo!
Po nezbytné rozcvičce a instruktáži nordic Walking se vydal více než stočlenný had na cestu následně ještě před 11. hodinou vyrážely skupinky opozdilých, vždyť nebylo kam spěchat. Některé rodinné týmy to pojaly jako celodenní výlet.  

Hlavní skupinu vedla certifikovaná instruktorka Iva Černíková a doprovázela ji svým rázným výkladem a přístupem další certifikovaná instruktorka Kristina Schejbalová. Obě se lidem po trase maximálně věnovaly, i když kritika se ne vždy „nosí“, určitě je v tomto případě na místě a užitečná. Vždyť naučit účastníky správně chodit s holemi je i cílem našich vycházek. 

Cestou měli účastníci možnost v Kamenných Žehrovicích využít vlakového spojení do Kačice a zkrátit si tak alespoň o kousek 12 km trasu. Někteří využili, ale většina se raději zdravě prošla kolem Turyňského rybníka, kde si mohli dát v Srbech alespoň malé osvěžení v podobě nápoje či jiného občerstvení. Po trase v Kačici byla, dá se říci, povinná zastávka na exkluzivní kačické zmrzlině 2 AD a pak už hurá k sokolovně. Zde již plápolal táborák, rozdávaly se a opékaly tradiční kačické špekáčky, točilo se pivo, limo a další dobroty a až do pozdních odpoledních hodin se hodnotila akce a plánovali se další doprovodné programy na příští rok. Nechte se překvapit, už nyní se máte na co těšit.

Velké poděkování patří partnerům akce: generálnímu partnerovi České průmyslové zdravotní pojišťovně, městu Kladno, společnosti PALABA, Sokolské župě budečské, Obci Kačice, Rádiu Relax, Kladenskému deníku, České unii sportu a dalším.

Všichni se shodli na tom, že pochod Kladno – Kačice je stejně pěkný jako Praha – Prčice a že by se tento sportovně společenský pochod mohl stát tradicí.

Rádi Vás uvidíme v hojném počtu na prázdninovém zastavení 29.7.2017 v jihočeské Třeboni.