Máme za sebou NW zastávku v Třeboni

Slunečné počasí a zajímavý program vylákaly do Třeboně desítky příznivců nordic walkingu

Nordic walking tour měla v Třeboni premiéru v sobotu 18. června 2016. Kdo přijel či přišel určitě nelitoval. Prostě nemělo to jedinou chybičku, za což bychom chtěli v úvodu poděkovat hlavně garantovi tohoto zastavení, místnímu aktivnímu činovníkovi, nordikáři, skvělému člověku na svém místě Michalovi Pechovi.

Letní počasí jak na objednávku nás vítalo už od brzkého rána v lázeňském městě Třeboň. Kolem

9 hodiny se na Masarykově náměstí začali sjíždět nejen desítky cyklistů, ale hlavně partneři a účastníci Nordic walking tour 2016. Registrace začala v 10 hodin a do 11 hodin jsme se téměř nezastaviliJ Zaregistrovat, zajit na kávičku či zmrzlinu před startem do cukrárny Jadran a hurá do přírody. Někteří účastníci přijeli z dost velké dálky, tak si užili v krásném malebném jihočeském městě Třeboň celý víkend nebo dokonce prodloužený víkend. Je velmi milé, že se naše akce líbí, hlavně mají smysl a lidé si i v této uspěchané době najdou chvilku volného času a cestují s námi po většině, někteří po všech zastaveních Nordic walking tour.

Michal Pech připravil dvě nádherné trasy – kratší cca 6km nazvanou podél Zlaté stoky a delší s atraktivním názvem Cesta kolem Světa čítala cca 12 km. Po krátkém přivítání a představení partnerů proběhlo teoretické seznámení s nordic walkingem a po té všichni účastníci vyrazili směr hráz rybníku Svět. Odtud se pokračovalo ke Schwanzenbergské hrobce, kde instruktorka Martina Vernerová provedla rozcvičku, instruktáž a účastníci se rozdělili na dvě skupiny podle kritéria, jakou si vybrali trasu.

Delší trasu kolem rybníka Svět vedla Hanka Pechová s Martinou Vernerovou a kratší trasa byla pod vedením Michala Pecha. Všichni účastníci se vrátili nadšení, spokojení s tím co viděli a poznali v okolí Třeboně samé zajímavosti hlavně z historie. Na závěr je čekal veliký bonus. Kromě tradiční bohaté tomboly, ve které se losovaly startovní čísla, a vyhrál skoro každý, zařídil Michal Pech prohlídku města Třeboně se skvělým průvodcem v dobovém kostýmu panem Augustinem Kotilem. Kdo tuto prohlídku absolvoval, jistě uzná, že to byl skvělý zážitek. Gustík nás velmi poutavě, zajímavě a mnohdy s humorem provedl městem Třeboň, dověděli jsme se spoustu zajímavostí, historických údajů, pikantností z historie Třeboně a dalšího, které si budeme určitě hodně dlouho pamatovat. Tímto patří samozřejmě panu Gustíkovi veliké díky od Českého klubu nordic walkingu. A až budete jednou v Třeboni, nechte si od něj uvázat nádhernou kytičku v květinářství Augustin, kromě skvělého průvodce je i velmi šikovný florista!

Krásný den někteří účastníci zakončili příjemným posezením v Krčmě u Kellyho a koncertem skupiny Katapult. Určitě jsme nebyly v Třeboni naposledy, již nyní víme, že se Třeboň stává tradičním zastavením projektu Nordic walking tour i v příštích ročnících.

Hlavní poděkování patří generálnímu partnerovi, Lesům České republiky, s.p. a Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR, která měla na akci stánek s informacemi a pozornostmi pro děti i dospělé a dalším všem aktivně zúčastněným organizátorům akce.

Více o naleznete na www.nordicwalkigntour.cz, www.cknw.cz a FB.

Těšíme se na viděnou na dalších akcích. Nezapomeňte prázdninové zastavení se koná 30.7.2016 v Luhačovicích.